Заклад дошкільної освіти "Малятко" №1комбінованого типу міста Жашкова

Дитсадок - веселий дім.
Тут робота є усім.
Тут майструють,
Тут будують.
Лисові хвоста малюють,
З пластиліну ліплять вовка.
Швидко шиють нитка й голка,
А тому батьки і мами,
І сестрички із братами,
І бабусі, й дідусі –
Дитсадочок люблять всі.  

Ми раді запропонувати вам інформацію про роботу нашого закладу,
ознайомити з концепцією розвитку дошкільної установи,
кадровим складом працівників,
навчально-методичними матеріалами.
Сподіваємось, ви будете задоволені
цією екскурсією в світ дитинства.

 

 Наша адреса :

вул. Соборна 41

м. Жашків

19200 

     Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність згідно  Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад та Статуту.

       Побудований за типовим проектом в 1965 році. Розрахований  на 6 груп з відповідною кількістю 94 місця. На теперішній час в дошкільному навчальному закладі списковий склад дітей становить близько 130 осіб. Будівля типова, двоповерхова. Отоплення водяне, центральне. На першому поверсі розташовані кабінети: завідуючої, методичний, медичний, ізолятор, музичний зал, фізкультурний зал, психолога та логопеда. Зручно розташовані харчоблок та кладова. А також дві групи для найменших малят. 

 

                       Кадрове  забезпечення.

 

      Педагогічними кадрами дошкільний навчальний заклад укомплектований повністю. Тут працюють такі фахівці:

Завідувач, вихователь-методист, 10 вихователів, практичний психолог, логопед, музичний керівник, інструктор з фізкультури, медична сестра. З них мають вищу педагогічну освіту 7 чоловік, що становить 50%; звання "Старший вихователь" - 1 особа, звання «Вихователь-методист» -- 2 особи; спеціаліст вищої категорії – 1 особа; спеціаліст першої категорії – 1 особа, спеціаліст ІІ категорії - 3 особи.

       Ефективність керівництва визначається здатністю розділити своє бачення проблеми з іншими учасниками педагогічного процесу, тобто йдеться про керівництво разом з людьми, а не над ними.

 

 

                 Навчально-виховний процес

 

Навчально-виховний процес, зорієнтований на дитину, допоможе реалізувати головну мету української освіти— створити умови для особистого розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України. Дитинство - це період становлення особистості дитини, виникнення особливо сприятливих передумов розквіту її індивідуальних творчих здібностей, обдарованості тощо. Саме тому так важливо забезпечити різнобічний розвиток дитячої психіки та можливості прояву особистості дитини.

       Педагогічний колектив працює в тісній взаємодії з батьками, громадськістю, медичними закладами, дошкільними закладами міста та району, загальноосвітніми школами №1 та №3 міста.

       Педагогічний колектив працює за  програмою «Дитина», враховуючи чотири сфери життєдіяльності.         

       Дошкільний навчальний заклад має спрямованість на комунікативний, фізично-оздоровчий та художньо-естетичний напрямки роботи.

       Методична робота направлена на стимулювання підвищення наукового рівня педагогів, їх підготовку до засвоєння змісту нових програм і технологій, досягнень психолого-педагогічних дисциплін і методик передового педагогічного досвіду.

       На наш погляд, міжособистісні стосунки «дорослий – дитина» є найголовнішими, вони складають основу орієнтованої моделі освітньо-виховного процесу. Цей принцип полягає в тому, що дитина,яка прийшла в дошкільний заклад, пред»являє себе дорослому, свої інтереси, можливості. А вихователь-педагог підтверджує дитину, її здібності, позитивні якості, розкриває та розвиває їх, поважає їх, допомагає реалізувати. Тому головний принцип в нашій роботі: "Спочатку любити – потім учити".Особистісно зорієнтована освітня модель передбачає створення психологічних умов для виховання потреби бути самостійним, творчим, розвиватися. Вона спрямована на спосіб спілкування дорослого з дитиною "не поряд, не над, а разом".

       На найближчу перспективу розвитку наш педагогічний колектив визначив такі пріоритетні напрями організації освітнього процесу:

 

1.Забезпечення фізично-оздоровчого, художньо-естетичного та мовленнєвого розвитку дітей в умовах дошкільного навчального закладу.

 

2. Розвиток креативного мислення та творчих здібностей дошкільнят засобами диференційованого підходу.

 

3. Формування національної свідомості та патріотизму у дошкільників через мовленнєво-комунікативну діяльність  дошкільнят.

 

4. Експериментально-дослідницька діяльність дітей у природі, як технологія пізнавального розвитку.

 

5. Забезпечення розвивального ігрового простору в дошкільному навчальному закладі. 

 

6.Розвиток економічної досвідченості дітей дошкільного віку засобами гри. 

 

  Незмінним лишається головне завдання - забезпечити умови для різнобічного гармонійного розвитку дитини - здорової, високоморальної, національно свідомої, креативної, життєво компетентної і, звісно ж, щасливої.

Послідовність формування в дитини системи цінностей:

- оволодіння дитиною певною системою знань;

- емоційно-позитивне прийняття здобутих знань;

- формування особистісних переконань та їх практична реалізація у процесі життєдіяльності.

     Сьогодні завдання №1 - така організація освітнього процесу, за якої міцне здоров"я, крім особистісної цінності, стане для дитини однією з провідних потреб не лише в дошкільний період, а й упродовж усього життя.

   

      Принципи змісту Програми "Дитина":

принцип гуманізації педагогічного процесу;

- принцип індивідуального підходу;

- принцип інтеграції, системності, комплексності;

- принцип орієнтації на основні сфери дійсності;

- принцип використання здобутків психологічної науки;

- принцип врахування традицій країни, різних регіонів, національних особливостей культури;

- принцип забезпечення зв"язку з традиціями народної та світової педагогіки, фольклором, різними видами національного та світового мистецтва, літератури, культури;

- принцип забезпечення умов для формування творчої особистості.