Як створити колектив однодумців, об'єднаних єдиною педагогічною ідеєю?

"Педагогічна ідея - це крила, на яких підноситься колективна творчість. Ідея надихає колектив, і починається найцікавіше й найпотрібніше в шкільному житті - колективна дослідницька робота".

 В.О.Сухомлинський

 

   

 

Тетяна Анатоліївна Козюбра

 Вихователь методист ДНЗ "Млятко" №1 комбінованого типу

м. Жашків

Звання : "Старший вихователь"

педагогічний стаж роботи - 37р.

 

  

      Методична робота в педагогічному кабінеті – це комплексний процес, у ході якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам роботи з дітьми. У методичному кабінеті зібраний довідковий матеріал, методична і художня література, ілюстрації, різні наочні і дидактичні посібники, іграшки, зразки демонстраційних і роздаткових матеріалів, конспекти занять і розваг, описи дидактичних ігор, діафільми, грамзаписи. Вони систематизуються за основними розділами програми. У кожному розділі матеріали добираються за віковою групою відповідно до програмних завдань.

       Методична робота з педагогічними кадрами проводиться на високому рівні, використовуються різноманітні форми роботи з вихователями з метою підвищення їх педагогічної майстерності. Належна увага приділяється впровадженню якісно нових і новітніх форм навчання. Чільне місце у змісті методичної роботи дошкільного закладу посідають питання теорії і методики дошкільного виховання. З метою збагачення знань педагогів вихователь - методист  Тетяна Анатоліївна Козюбра  надає методичну допомогу вихователям з усіх питань навчально-виховної роботи з дітьми та батьками.
         Увага до дитини, турбота про її розвиток. здібності, особистісні якості, нахили – найважливіше у роботі нашого дошкільного закладу. У дитячому закладі іде пошук психологічних засад інтеграції різних видів діяльності дитини. Розроблені конспекти інтегрованих занять для кожної вікової групи, виготовлені методичні посібники до них.                       

Пріоритетні напрями діяльності в новому
Microsoft Word Document 32.0 KB
Сучасні методи розвитку дитини.docx
Microsoft Word Document 14.1 KB
полож.прометодкабінет.rtf
Text Document 100.0 KB
картотека період.видань.rtf
Text Document 52.3 KB
перел.оснащ.методкаб..rtf
Text Document 24.0 KB
перелік елементів розв.осер.групи.rtf
Text Document 23.7 KB
перел куточка вбирання.rtf
Text Document 13.9 KB

Використання спадщини В.О. Сухомлинського в навчально виховному процесі.

Темитичний тиждень " Щедра Осінь давно у дорозі - і добра принесла і краси"

Рекомендації

створення методичного веб-­квесту

 

ü Створюйте методичний веб-квест за такою структурою:

- вступ;

- завдання;

- список інформаційних ресурсів;

- поетапний опис виконання завдання;

- висновки.

ü У вступі охарактеризуйте вихідну ситуацію, чітко визначте ролі учасників і опишіть:

- сценарій веб-­квесту;

- план;

- терміни проведення самостійної роботи.

ü Формулюйте завдання так, щоб вони були зрозумілими, цікавими і реальними для виконання, наприклад:

- серія запитань, на які потрібно дати відповіді; 

- чітко сформульована проблема, яку потрібно розв’язати;

- опис видів діяльності, спрямованої на оброблення зібраної інформації й відповідне подання результатів пошукової роботи.

ü Складіть в електронному вигляді список інформаційних ресурсів з посиланнями на веб-ресурси, необхідні для виконання завдання.

ü Подайте рекомендації з використання електронних джерел, шаблони звітів, а для короткочасних веб­-квестів — запитання з варіантами відповідей.

ü Розмістіть поетапний опис виконання завдання кожним учасником.

ü Поясніть принципи опрацювання інформації, допоміжні питання, таблиці, схеми, діаграми. 

ü Підсумуйте у висновках:

- результат, отриманий учасниками після виконання веб­-квесту;

- шляхи подальшої самостійної роботи з зазначеної теми;

- галузі та види роботи, де можна застосувати отримані знання, навички.

Всеукраїнський день фізкультури і спорту. Спортивне свято "Коли спорт полюбим- сильним, спритним будим!". Підготувала і провела інструктор з фізичного виховання Крот О. О.

" Останій подих літа". Майстер- клас.   Виготовлення квітів із холодної порцеляни, підготувала та провела Підгаєцька Н. М.

" Осінь барвами дивує" . Майстер-клас. Виготовлення  об'ємних квітів та листків з паперу, підготувала та провела Черниш О. В.

Співпраця педагогів та батьків